Makbet
      Makbet | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1564 roku
b) 1599 roku
c) 1587 roku
d) 1576 roku
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Grupy Barona Lancelota
b) Trupy Lorda Szambelana
c) Wędrownych Aktorów
d) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Jakuba I
b) króla Danii Chrystiana
c) Elżbiety I Wielkiej
d) Karola I
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Glamis
b) Fajfu
c) Kawdoru
d) Inverness
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) strażnik
b) Makduf
c) Lennox
d) Malkolm
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Walii
b) Szkocji
c) Anglii
d) Irlandii
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia pięć tysięcy
b) pięć tysięcy
c) dziesięć tysięcy
d) dwadzieścia tysięcy
Rozwiązanie

Rosse był:
a) baronem
b) hrabią
c) tanem
d) lordem
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) biseksualizm Szekspira
c) niepłodność Szekspira
d) choroby nękające Szekspira
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje epilog
b) występuje prolog
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje podział na akty i sceny
Rozwiązanie


Motyw vanitas związany jest z:
a) przemijaniem
b) miłością silniejszą od śmierci
c) zasadą, że cel uświęca środki
d) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makbeta
b) Malkolma
c) Donalbeina
d) Makdufa
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) szybkość skutecznego działania
b) inicjatywa
c) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
d) panowanie nad własnym losem
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Lady Fajfu
b) Malkolm
c) duch Banka
d) duch Dunkana
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
b) dziecko w koronie
c) głowa w hełmie
d) zakrwawione dziecko
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Bretanii
b) Kornwalii
c) Anglii
d) Walii
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Nerona
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Banka
b) Makbeta
c) Makdufa
d) Rosse
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w lesie
b) w wąwozie
c) za skałami
d) we wnęce zamku
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) duchy
b) szatana
c) diabły
d) wiedźmy
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) konformizm
b) skuteczność działania
c) zachowawczość
d) przejrzystość podejmowanych decyzji
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Malkolm
b) Donalbein
c) Rosse
d) Makduf
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) sześciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) roku
d) dziewięciu miesięcy
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) York Palace
b) Place of England
c) Yorking Shower
d) New Place
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) sztylet
b) miecz
c) truciznę
d) nóż
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności akcji
b) jedności czasu
c) decorum
d) jedności miejsca
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) naszyjnik
b) złoty puchar
c) diadem
d) pierścień
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) magii
b) czarów
c) śmierci
d) świata widm
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) walijski
b) norweski
c) angielski
d) szkocki
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) Hekabe
b) on sam
c) fatum
d) przeznaczenie
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) handlarzem
b) szynkarzem
c) kupcem
d) rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Banka
b) Dunkana
c) Makdufa
d) Angusa
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) zdecydowanie i okrucieństwo
b) chciwość i rozpusta
c) sprawiedliwość i przebiegłość
d) energia i optymizm
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Makbet
b) Donalbein
c) Lennox
d) Malkolm
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XII
b) XIII
c) XI
d) X
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
b) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
c) w latach 20. XVII wieku
d) w latach 80. XVI wieku
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1543 roku
b) 1552 roku
c) 1564 roku
d) 1558 roku
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1613
b) 1606
c) 1621
d) 1610
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie Makbeta • opracowanie Makbeta • Makbet Szekspira • Życiorys Szekspira • Szekspir biografia • Charakterystyka Makbeta • Makbet - bohaterowie • charakterystyka bohaterów Makbeta • Makbet - symbolika • Motyw władzy w Makbecie • Makbet - motyw zła • Żądza władzy - jej wpływ na losy Makbeta i Lady Makbet. • wymowa ideowa Makbeta • Makbet jako studium ludzkiego charakteru • Tragizm w Makbecie • Makbet Szekspira - narodziny zbrodniarza • Makbet - tragedia o ludzkich namiętnościach.
Partner serwisu: