Makbet
      Makbet | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Zamek Inverness należał do:
a) Rosse
b) Makdufa
c) Makbeta
d) Banka
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Lennox
b) Donalbein
c) Malkolm
d) Makbet
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Dunkana
b) duch Lady Fajfu
c) duch Banka
d) Malkolm
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia pięć tysięcy
b) dwadzieścia tysięcy
c) dziesięć tysięcy
d) pięć tysięcy
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) złoty puchar
b) diadem
c) pierścień
d) naszyjnik
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w latach 20. XVII wieku
b) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
c) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
d) w latach 80. XVI wieku
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) choroby nękające Szekspira
b) niepłodność Szekspira
c) biseksualizm Szekspira
d) wybuchowy charakter Szekspira
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Karola I
b) Elżbiety I Wielkiej
c) Jakuba I
d) króla Danii Chrystiana
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) śmierci
b) świata widm
c) magii
d) czarów
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Nerona
b) Cezara
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Hannibala
Rozwiązanie


Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) fatum
b) przeznaczenie
c) Hekabe
d) on sam
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) nóż
b) sztylet
c) miecz
d) truciznę
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) przejrzystość podejmowanych decyzji
b) konformizm
c) zachowawczość
d) skuteczność działania
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) New Place
b) Place of England
c) Yorking Shower
d) York Palace
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) decorum
b) jedności akcji
c) jedności miejsca
d) jedności czasu
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1543 roku
b) 1564 roku
c) 1558 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
b) zakrwawione dziecko
c) głowa w hełmie
d) dziecko w koronie
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1576 roku
b) 1587 roku
c) 1564 roku
d) 1599 roku
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) szybkość skutecznego działania
b) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
c) panowanie nad własnym losem
d) inicjatywa
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Makduf
b) Donalbein
c) Malkolm
d) Rosse
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Banka
b) Angusa
c) Makdufa
d) Dunkana
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makbeta
b) Donalbeina
c) Makdufa
d) Malkolma
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) wiedźmy
b) duchy
c) szatana
d) diabły
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje prolog
b) występuje epilog
c) występuje podział na akty i sceny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) kupcem
b) szynkarzem
c) rzemieślnikiem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Lennox
b) Malkolm
c) Makduf
d) strażnik
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) we wnęce zamku
b) w lesie
c) za skałami
d) w wąwozie
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) sprawiedliwość i przebiegłość
b) chciwość i rozpusta
c) energia i optymizm
d) zdecydowanie i okrucieństwo
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Walii
b) Bretanii
c) Anglii
d) Kornwalii
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Trupy Lorda Szambelana
b) Wędrownych Aktorów
c) Grupy Barona Lancelota
d) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
Rozwiązanie

Rosse był:
a) tanem
b) lordem
c) hrabią
d) baronem
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Fajfu
b) Glamis
c) Inverness
d) Kawdoru
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1621
b) 1610
c) 1613
d) 1606
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
b) przemijaniem
c) miłością silniejszą od śmierci
d) zasadą, że cel uświęca środki
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) norweski
b) angielski
c) walijski
d) szkocki
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XI
b) X
c) XII
d) XIII
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) dziewięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Anglii
b) Szkocji
c) Irlandii
d) Walii
Rozwiązanie

Tagi:
• streszczenie Makbeta • opracowanie Makbeta • Makbet Szekspira • Życiorys Szekspira • Szekspir biografia • Charakterystyka Makbeta • Makbet - bohaterowie • charakterystyka bohaterów Makbeta • Makbet - symbolika • Motyw władzy w Makbecie • Makbet - motyw zła • Żądza władzy - jej wpływ na losy Makbeta i Lady Makbet. • wymowa ideowa Makbeta • Makbet jako studium ludzkiego charakteru • Tragizm w Makbecie • Makbet Szekspira - narodziny zbrodniarza • Makbet - tragedia o ludzkich namiętnościach.
Partner serwisu: